Skip to main content

Nyt fællesregulativ for almene vandværker i Randers Kommune

Nyhed fra den 27. februar 2024

Vandrådets bestyrelse har den 27. februar 2024 fremsendt mail til medlemmer, samt enkelte ikke-medlemmer, om udarbejdelsen af et opdateret fællesregulativ for almene vandværker i Randers Kommune. Har du som alment vandværk ikke modtaget denne mail, så kontakt bestyrelsen. Vandrådets bestyrelse ønsker inden den 31. marts 2024 tilkendegivelse fra vandværkerne om deltagelse, samt opdaterede stamoplysninger.

Det nye regulativ er en indholdsmæssig opdatering, baseret på branchevejledningen fra Danske Vandværker og DANVA.

Det forventes, at regulativet godkendes på Vandrådets generalforsamling den 23. april 2024 og efterfølgende fremsendes til godkendelse ved Randers Kommune.